Korisnici

Korišćenje sale 60min.

Cena

Omladinska škola granskih sportova
 
(fudbal, košarka, odbojka…)

 - osnovna cena
 - doplata za svetlo i svlačionice
 - doplata za grejanje

800,00
1.000,00
1.200,00

Seniorske ekipe – trening
(Klubovi kojima je osnivač grad Novi Pazar)

 - osnovna cena
 - doplata za svetlo i svlačionice
 - doplata za grejanje

1.000,00
1.000,00
1.200,00

 Seniorske ekipe – trening (Privatni klubovi)

 - osnovna cena
 - doplata za svetlo i svlačionice
 - doplata za grejanje

1.000,00
1.000,00
1.200,00

Sportsko - rekreativne aktivnosti
(zakup - 1 sat radnim danom i vikendom)

 - osnovna cena
 - doplata za svetlo i svlačionice
 - doplata za grejanje

1.400,00
1.000,00
1.200,00

Sportsko - rekreativne aktivnosti
(zakup – minimum 8 termina mesečno)

 - osnovna cena
 - doplata za svetlo i svlačionice
 - doplata za grejanje

1.000,00
1.000,00
1.200,00

 

Organizovanje utakmica
Prvenstvena/prijateljska

Potrebe po utakmici

Cena

Organizovanje utakmica
(Korisnici dvorane biraju
na koji način će organizovati utakmice).

 - osnovna cena
 - doplata za semafor
 - redarska služba (po redaru)
 - doplata za publiku
 - doplata za grejanje

8.800,00
1.290,00
1.500,00
3.665,00
5.000,00

 

Zakup prostora za koncerte, seminare, okupljanja

Korišćenje sale – 60min.

Cena

Zakup sportske dvorane sa tribinama i svlačionicama.

 - 6 sati korišćenja
 - Celodnevno korišćenje

50.000,00
80.000,00

Zakup sportske dvorane sa tribinama,
svlačionicama i itisonom 6 sati korišćenja.

 - 6 sati korišćenja
 - Celodnevno korišćenje

60.000,00
100.000,00

Zakup sportske dvorane sa tribinama,
svlačionicama, itisonom i brendiranjem.

 - 6 sati korišćenja
 - Celodnevno korišćenje

60.000,00
120.000,00

Zakup sportske dvorane za organizovanje sajma.

 Po dogovoru.

Po dogovoru.

Zakup izložbenog prostora ispred
Sportske dvorane  - 1 m2

 - Celodnevno korišćenje

500,00

Zakup poslovnog prostora.

 -1m2

600,00

Zakup sale za seminare, obuke, treninge
(u cenu nije uračunata tehnička podrška)

 -60 min.

5.000,00 

 

Zakup reklamnog prostora – jednogodišnji zakup

Period zakupa

Cena

Spoljna stakla Sportske dvorane po kvadratu.

 - Mesec dana
 - Godinu dana

800,00
8.000,00

Reklamni pano 3 x 1 metar
(duz terena levo - 8)

 - Mesec dana
 - Godinu dana

2.000,00
20.000,00

Reklamni pano 3 x 1 metar
(duz terena levo - 10)

 - Mesec dana
 - Godinu dana

2.000,00
20.000,00

Reklamni pano 3 x 1 metar (iza gola - 7).

 - Mesec dana
 - Godinu dana

2.500,00
25.000,00

Reklamni pano 5 x 1 metar (iza gola - 4)

 - Mesec dana
 - Godinu dana

3.000,00
30.000,00

Zidna površina na delu iza gola
  2,5 x 3,5 metara (4)

 - Mesec dana
 - Godinu dana

5.000,00
50.000,00

Zidna površina na delu iza gola
  2 x 1 metar

 - Mesec dana
 - Godinu dana

2.000,00
20.000,00

Zidna površina na delu iza gola  2,5 x 2 metra (2)

 - Mesec dana
 - Godinu dana

3.000,00
30.000,00

Zidna površina na delu iza gola  3 x 2 metra

 - Mesec dana
 - Godinu dana

3.000,00
30.000,00

Zidna površina na delu iza gola  3 x 4,5 metara

 - Mesec dana
 - Godinu dana

4.000,00
40.000,00

Prostor na tribinama  3 x 5 metara (9)

 - Mesec dana
 - Godinu dana

4.000,00
40.000,00

Prostor pored semafora 5 x 1 metar (2)  - Mesec dana
 - Godinu dana
2.000,00
20.000,00

Zapisničarski sto  2,6 x 1 metar

 - Mesec dana
 - Godinu dana

3.000,00
30.000,00

Platforma za novinare  6 x 2,3 metra

 - Mesec dana
 - Godinu dana

8.000,00
80.000,00

Platforma za novinare  6 x 0,8 metra  - Mesec dana
 - Godinu dana
3.000,00
30.000,00
Ulazna vrata 1,7 x 2,3  (2)  - Mesec dana
 - Godinu dana
2.000,00
20.000,00
Centar terena ( 3,6 metara)  - Mesec dana
 - Godinu dana
12.000,00
120.000,00
Košarkaški reket  - Mesec dana
 - Godinu dana
9.000,00
90.000,00
7 metara (linija sedmerca )  - Mesec dana
 - Godinu dana
9.000,00
90.000,00
Aut linija (4)  - Mesec dana
 - Godinu dana
6.000,00
60.000,00
Gol linija (2)  - Mesec dana
 - Godinu dana
2.000,00
20.000,00

 

NAPOMENA:
Ovaj cenovnik može biti korigovan uz dogovor sa direktorom ustanove, ako je to od opšteg interesa za ustanovu ili
Grad Novi Pazar. Cenovnik koji se odnosi za reklamni prostor ispred dvorane može se primeniti i na parking prostor u celini
kada je u pitanju organizacija sajmova i turnira.