1.
Javna nabavka
Predmet:  kupoprodaja mrkog uglja-mokro separisani donje kalorijske vrednosti od 12600 kj/kg do 21000 kj/kg, granulacije 30-100 mm za grejnu sezonu 2016/17.godinu.

POZIV docx Preuzmite Word dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA docx Preuzmite Word dokument


2. 

Javna nabavka male vrednosti, Električna energija za potrebe Sportsko sajamske ustanove „Pendik“, redni broj JNMV:1.1.1/16, 09310000 – Električna energija.

POZIV docx Preuzmite Word dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA pdf icon Preuzmite PDF dokument


3. 

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA SSU „PENDIK“ Fitnes Sala 181.41 m2

docx Preuzmite Word dokument
Napomena: Oglas o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnih prostorija u SSU „ Pendik “ br._____ od 19.01.2016.godine počinje da teče 20.01.2016.godine i traje do 20.02.2016.godine. Javno nadmetanje po ovom oglasu održaće se trećeg dana od dana isteka predviđenog roka tj.23.02.2016.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama gradske uprave – sala za sastanke ul.Stevana Nemanje br.2.


4.

Javna nabavka male vrednosti, Električna energija za potrebe Sportsko sajamske ustanove „Pendik“.

POZIV docx Preuzmite Word dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA docx Preuzmite Word dokument
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 03.05.2017. god. do 14.00 časova.


5.

Javna nabavleka ma vrednosti, Usluge.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA docx Preuzmite Word dokument
docx Poziv za podnošenje ponuda  pdf icon Odluka o dodeli ugovora


6.

1. “Nabavka električne energije”   2. “Radovi na izgradnji fitnes sale u SSU “Pendik”

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (Nabavka električne energije) docx Preuzmite Word dokument    docx Poziv za podnošenje ponuda
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 24.04.2018. god. do 14.00 časova.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (Radovi na izgradnji fitnes sale) docx  Preuzmite Word dokument    docx Poziv za podnošenje ponuda
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 24.04.2018. god. do 14.30 časova.

pdf icon  ODLUKA O DODELI UGOVORA


7.

II izmena i dopunu plana javnih nabavki za 2018.godinu za J.U. SSU “Pendik” u Novom Pazaru. pdf icon Prezmite PDF dokument
docx ODLUKA O DODELI UGOVORA


8.

Poziv za podnošenje ponuda: Radovi na izgradnji 6 (šest) kancelarija u SSU „Pendik“ u Novom Pazaru, redni
broj 44/2018, JNMVR: 1.3.2/18, ORN: 45000000 - građevinski radovi.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  docx Preuzmite Word dokument    docx Poziv za podnošenje ponuda
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 30.04.2018. god. do 14.30 časova.


9.

Poziv za podnošenje ponuda: Kupoprodaja mrkog uglja-mokro separisani donje kalorijske vrednosti od 12600 kj/kg do 21000 kj/kg, granulacije -100+30 mm za grejnu sezonu 2018/19. godinu.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA pdf icon Prezmite PDF dokument   pdf icon Poziv za podnošenje ponuda
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je do 23.08.2018. god. do 15.00 časova.
pdf icon 
ODLUKA O DODELI UGOVORA


10.

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – Radovi na sanaciji i rekonstrukciji krova na SSU “Pendik” u Novom Pazaru br. 122/18 JNMVR 1.3.3-18 

POZIV | KONKURSNA DOKUMENTACIJA

pdf icon ODLUKA O DODELI UGOVORA


11.
Izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2018.godinu. pdf icon Preuzmite PDF dokument


12.

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentaciju br.145/18 za javnu nabavku radova – Građevinsko-zanatski radovi na trim stazi na rekreacionom centru u Novom Pazaru na objavljivanje na zvaničnu internet stranicu J.U. SSU “Pendik”. Poziv i Konkursna dokumentacija za napred navedenu nabavku objavljena je na Portalu javnih nabavki 09.11.2018.godine.

POZIV | KONKURSNA DOKUMENTACIJA