1.
Javna nabavka
Predmet:  kupoprodaja mrkog uglja-mokro separisani donje kalorijske vrednosti od 12600 kj/kg do 21000 kj/kg, granulacije 30-100 mm za grejnu sezonu 2016/17.godinu.

POZIV docx Preuzmite Word dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA docx Preuzmite Word dokument


2. 

Javna nabavka male vrednosti, Električna energija za potrebe Sportsko sajamske ustanove „Pendik“, redni broj JNMV:1.1.1/16, 09310000 – Električna energija.

POZIV docx Preuzmite Word dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA pdf icon Preuzmite PDF dokument

 


3. 

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA SSU „PENDIK“ Fitnes Sala 181.41 m2

docx Preuzmite Word dokument
Napomena: Oglas o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnih prostorija u SSU „ Pendik “ br._____ od 19.01.2016.godine počinje da teče 20.01.2016.godine i traje do 20.02.2016.godine. Javno nadmetanje po ovom oglasu održaće se trećeg dana od dana isteka predviđenog roka tj.23.02.2016.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama gradske uprave – sala za sastanke ul.Stevana Nemanje br.2.


4.

Javna nabavka male vrednosti, Električna energija za potrebe Sportsko sajamske ustanove „Pendik“.

POZIV docx Preuzmite Word dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA docx Preuzmite Word dokument
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 03.05.2017. god. do 14.00 časova.


5.

Javna nabavka male vrednosti, Usluge.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA docx Preuzmite Word dokument
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 15.12.2017. god. do 14.00 časova.
docx Poziv za podnošenje ponuda  pdf icon Odluka o dodeli ugovora